czarna mamba

1184 teksty – auto­rem jest czar­na mam­ba.

* * *

Przemówiłam
po­wie­działa mi to cisza
nie is­tnieją słowa
kiedy ser­ce przemawia
palę się w tym ogniu
przez tą miłość do ciebie
w twoim głosie słyszę morze
które poz­wa­la mi śnić
jed­no uderze­nie serca
które zwą miłością
noc iluzji
budzę się zakochana
pływając bez objęć
od­bierz mi złość
i brak nadziei
od­bierz mi krzyk
brak zaufania
od­bierz mi noc
w której odeszłeś
od­bierz mi linę
która pa­li moją szyję
od­bierz mi zmartwienia
których unieśc nie mogę
od­bierz mi południa
kiedy się spotykaliśmy
od­bierz mi smak pożegnania. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 maja 2017, 18:49

* * *

Wyz­nałam swo­je grzechy tobie
i nie scho­wałam swo­jej winy
błogosławiony ten, który ma
występki odpuszczone
jam niewin­na dałam się ponieść
czy to umysł mi gnije
mar­twe zło...głos przemawia
dzi­siaj umrą wszyscy. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2017, 09:50

Pokusa

Mias­to już śpi
upa­dają mo­je plany
to noc bez miłości
łza spada
ko­lej­na ra­na się otwiera
byłeś moim ziem­ski rajem
grzeszyłam...nie przeczę
dob­ro czy zło...ig­no­ruję je
oh ta pokusa
dziś mo­ja głowa nie myśli
ku­si mnie
two­je ciało
bez sił
bez obrony
prze­wyższa mnie ta pokusa
więc chy­ba ...zgrzeszę
wy­bacz mi panie.
Odtwórz  

wiersz • 8 maja 2017, 09:07

* * *

Wra­cam do swej niewoli
za­bij cienie
daj mi światło
dry­fując wśród
twoich pocałunków
przyk­ryj mnie
swoimi sercem
pok­ryj mo­je sny ciepłem
mam ochotę krzyczeć
two­je us­ta skraść
wiąż mi ramiona
zos­taw w dłoniach
niewidzial­ne klucze
złapałam w pułapkę
czas
dzi­siaj od­daję ci 
połowę wspomnienia
dzi­siaj mo­je słone łzy
są łza­mi morza.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 maja 2017, 11:02

Niebo

Skra­ca się mo­je życie
umiera cicho nadzieja
jeśli spa­lam się
to w zdradzieckim
lodzie two­jego zimna
wszys­tko za­tarłam w pamięci
tyl­ko niebo się wścieka
że cza­sem chodzę ubrana
w zim­ny deszcz
a kiedy słońce znika
chodzę w pos­reb­rza­nym księżycu
cza­sem wiatr wpa­da z wrzaskiem
roz­poznając two­je słowa
a kiedy gaśnie płomień
wy­myka się two­je ciało
i wte­dy bra­kuje mi
ka­wałka nieba.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 maja 2017, 08:06

Minuta...

Na­tural­na i szczera
to cała...ja
ani nud­na ani poważna
to cała...ja
cza­sem w kuchni zatańczę
to by­wa, że zag­ram na gitarze
to cała...ja
a by­wa tak, że chodzę w zadumie
pływam za­nurzo­na w oceanie łez
a kiedy zasnę na krawędzi
two­jej skóry...po­daruj mi mi­nutę więcej
która pot­rwa wieczność
w połowie nicości
poz­wo­lić ser­cu krzyczec.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 maja 2017, 09:41

Labirynt uczuć

Pozwól szep­tać ci do ucha
chcę poczuć twój rytm
pi­sać na ścianach twe­go labiryntu
chcę spra­wić aby twe ciało
było naznaczone
kroczek po kroczku
miek­ko, mięciutko
skleić po troszeczku
zaczniemy powoli
póżniej bar­dziej dziko
poz­wo­lić przekroczyć
tą sferę zagrożenia
by jeszcze raz spróbować
czy zakrzyczysz
i za­pom­nisz jak się nazywasz
więc niech twój wzrok mnie przywoła.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 maja 2017, 08:25

Od-nowa

Milczę
gdyż praw­da skry­wa się
głębo­ko w moim sercu
odrodzona
ze światem prze­ciw sobie
pos­ta­nowiłam uwierzyć
wspierając się marzeniem
by nie upaść
ośmielam się zacząć życie
od nowa
wyz­naczyłam ścieżkę
skacząc pod wiatr
zaczy­nam oddychać
głębiej. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 maja 2017, 08:19

Fikcja

Ja wiem
jak męczy ...cierpienie
od­pocznij kochanie
krocząc między
strachem a żalem
z bra­ku wiary
uderzam w ścianę
drgając jak papierowa
łódka...odpływam
a gdy cię boli
od­dychaj ze mną ...bólem
wypłacz do końca łzy
uroń na­wet tę ostatnią
i to będzie koniec
męki i cierpienia
jeśli wciąż możesz oddychać
będziesz żył
bo to tyl­ko fikcja. 

wiersz • 1 maja 2017, 08:31

Tylko tyle

Możesz mi odeb­rać wszystko
bo wspom­nienia się starzeją
ale proszę cię zos­taw mi...
two­je ciało, twoją wzajemność
twoją szcze­rość, two­je poświęcenie
ten in­tensyw­ny uścisk, te łzy
te uczu­cie szczęścia
a za to ...od­bierz mi
złość i brak nadziei
od­bierz mi krzyki, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 kwietnia 2017, 08:35

czarna mamba

Zeszyty
  • czarna mamba – wspom­nienia

  • to co w duszy gra – Cza­sem trze­ba pop­rostu zat­rzasnąć drzwi do świata, zam­knąć oczy, wyłączyć uszy, dać się zacza­rować ciszy. Żeby nie dać się zak­rzyczeć, żeby nie dac się zwa­riować.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarna mamba

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 maja 2017, 20:16czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Od-nowa

2 maja 2017, 19:30nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Od-nowa

2 maja 2017, 13:27czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Od-nowa

2 maja 2017, 11:47nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Od-nowa

30 kwietnia 2017, 08:37czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Poprawność

28 kwietnia 2017, 15:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

28 kwietnia 2017, 15:00czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

28 kwietnia 2017, 14:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

28 kwietnia 2017, 14:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

28 kwietnia 2017, 14:33czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]