czarna mamba

1175 tekstów – auto­rem jest czar­na mam­ba.

Tylko tyle

Możesz mi odeb­rać wszystko
bo wspom­nienia się starzeją
ale proszę cię zos­taw mi...
two­je ciało, twoją wzajemność
twoją szcze­rość, two­je poświęcenie
ten in­tensyw­ny uścisk, te łzy
te uczu­cie szczęścia
a za to ...od­bierz mi
złość i brak nadziei
od­bierz mi krzyki, [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 08:35

Krzyczę

Us­ta­pić miej­sce odwadze
krzyczeć krzyczeć
jak wys­traszo­ny pies
który nig­dy nie szczekał
naz­wać po imieniu strach
nie można no­sić ze sobą cierni
słowa mają ostrza
więc ...krzyczę krzyczę
to co noszę w sobie
cza­sem ...wyschnie
dla­tego muszę iść naprzód
i pochwy­cić pro­mień z nieba
po­nieważ węzła w gar­dle nie rozwiąże
ustąpić miej­sce odwadze
słowa mają swój brzeg
a mi nikt nie zab­ro­ni krzyczeć.

Odtwórz  

wiersz • wczoraj, 09:25

Nie wiem o co tej Pani chodzi

natalia(__ups

to może być niez­wyk­le wzięta pub­li­kac­ja ta­ki wy­lew uda­wa­ne­go złego na pot­rze­by pod­ra­biane­go dob­re­go , po­wiem Ci szczerze czar­ny ALI­BABO
Na­talia, dzi­siaj, 04:19
czar­na mamba
Za­pa­mietaj...nie zycze so­bie pi­sa­nia ja­kiś bred­ni do [...] — czytaj całość

felieton • przedwczoraj, 08:33

* * *

To ago­nia bólu
gorzkiej męki
wewnątrz mnie

ja jes­tem win­na tej straty
mo­je cierpienie
prze­nieść na in­ne usta

jak zmienić twoją wolę
wejść w two­je życie
i być morzem i solą
naj­bar­dziej dos­ko­nałą miłością
nieśmier­telnym węzłem

to co po­siałeś we mnie
niech....zakwitnie
światło moich dni. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 08:29

Kamień

A kiedy przes­ta­niesz
mnie kochać
wy­biorę dobrze
wer­sy pożegnania
wyjmę ten kamień
z me­go buta
od­chodzę w pokoju
ciebie zostawiam
z sza­leństwem nocy
za­bieram serce
w małej walizce
byłeś południem
i północą moich
inspiracji
już przes­tałam
pod­pierać two­je kroki.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 kwietnia 2017, 08:27

Niczyja

W tej chwili
ba­wię się wiatrem
to kołyszę się
to spa­dam na dno
bez więzów
bez sza­leństwa kochania
obej­muję życie
by uczy­nić je moim
białą skórą
bez do­tyku dłoni
umieć przegrywać
i śmiać się z życia
i za każdym razem
wie­rzyć...że będę czyjaś.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 kwietnia 2017, 09:41

Kradzież

Po­ciągam za sznurki
będąc swoim bogiem
będąc swoją wiarą i nadzieją
ufam so­bie bezgranicznie
le­piej być mi tu...żywym
niż w niebie umarłym
zakręco­na ta miłość
co duszy mej nie ogrzewa
każde­go dnia gu­bię
coś po drodze
ba­wię się moim sercem
szlak złama­nych serc
w mej dłoni
ma­giczne ra­ny
to jest jak mała śmierć
za­gubiona w czasie
w miłości przebraniu
prze­cinam mą duszę
i cicho odchodzę.

Odtwórz  

wiersz • 25 kwietnia 2017, 08:24

A My jak te motyle

Zbliżasz się do mnie ciuchutko
na ty­le by od­dechem mą szyję otulić
chcę dziś delikatnie
a jut­ro może moc­niej...po­wiem ... poproszę
w ucho zacznę szep­tać, podpowiadać
co mi się marzy i czy mógłbyś i czy może
musnęłam ustami [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2017, 09:38

SEX

Ro­bię się co­raz bar­dziej odważna
i do bólu otwarta
ema­nuję seksem
i czy to żle kochani
nie ma ptaszków, skrzydełek
i anieli od­le­cieli...łózko­we tabu
jed­nym z wielu
nie do opi­sania jest ta mo­ja gorączka
zawładnęła moim ciałem, umysłem
piszcztotłiwie su­neła dłonią [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 23 kwietnia 2017, 16:25

* * *

Wśród głebo­kich westchnień
cichych pomruków
w po­toku muzyki
pul­sujący­mi dłońmi
tak moc­no spragnieni
sma­kuje­my swych ciał
mruczę jak kotka
na roz­grza­nym dachu
tworzy­my kołyszące się litery
wa­riac­ko w so­bie zagubieni
pul­sują skronie
dreszcz podniecenia
nie...jeszcze nie odchodż
wejdż głębiej aż do końca
krzyk ...czy to rozkosz
czy ból z podniecenia
och niech za­biją dzwony
a księżyc niech pęka z zazdrości
a ty masz oczy błyszczące jak tęcza
łapię od­dech na gra­nicy cienia
świat po­woli ucicha...kochanku
zap­raszam cię ...wpad­nij jutro
jak zwyk­le o tej porze.

Odtwórz  

erotyk
zebrał 2 fiszki • 22 kwietnia 2017, 11:23

czarna mamba

Zeszyty
  • czarna mamba – wspom­nienia

  • to co w duszy gra – Cza­sem trze­ba pop­rostu zat­rzasnąć drzwi do świata, zam­knąć oczy, wyłączyć uszy, dać się zacza­rować ciszy. Żeby nie dać się zak­rzyczeć, żeby nie dac się zwa­riować.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarna mamba

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:37czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Poprawność

przedwczoraj, 15:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

przedwczoraj, 15:00czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

przedwczoraj, 14:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

przedwczoraj, 14:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

przedwczoraj, 14:33czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

przedwczoraj, 14:00nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

przedwczoraj, 13:56czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

przedwczoraj, 13:42nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

przedwczoraj, 13:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]